Handwerk : punten naaien

Heel dikwijls zullen we mooie punten moeten naaien als we met patchwork bezig zijn.  Wanneer we b.v. drie punten samennaaien, is het belangrijk om een mooie scherpe punt in het midden te krijgen. 

Begin met de drie stukken naast elkaar te leggen (afb. 1).  Neem stuk A en speld het op stuk B met de goede kanten tegen elkaar.  Begin aan de buitenkant en naai naar het centrum toe.  Naai net tot waar de naden elkaar zouden kruisen en maak een kleine steek achterwaarts.  Breek de draad niet af (afb. 2).  Verwijder de speld, open de naad en druk hem zachtjes naar rechts (afb. 3).

Neem nu stuk C en plaats het, goede kanten tegen elkaar, op stuk B.  Leg de naadtoegift naar rechts.  Je moet de kant van de naadtoegift met je duim voelen.  Steek nu voorzichtig de naald door de laatste steek en doorheen de basis van de naadtoegift tot aan stuk C.  Trek de naald door, maak nog een klein steekje terug tot aan de punt en naai stuk C vast.  Controleer dat het punt in het midden van de twee buitenste stukken mooi vastzit tussen die stukken en een zuivere punt vormt (afb. 5).  Indien het niet juist en scherp is, zal het dat ook niet zijn als het tweede deel van het blok wordt aangenaaid. 

Nota : bij handwerk wordt zelden of nooit een strijkijzer gebruikt, dit in tegenstelling tot machinewerk.